Kursusvirksomhed

På Rønbækgård tilbydes kurser i:

  • Personlig udvikling i samspil med den Islandske hest
  • Stressforebyggelse/Stresshåndtering
  • Kropssprog som kommunikation
  • Kommunikation fra hjertet

Personlig udvikling

I samspil med hesten øger du din bevidsthed. Jo mere bevidst du er, jo mere hensigtsmæssigt og bevidst kan du arbejde med at ændre din virkelighed. Du guides til at komme i kontakt med det du gerne vil have ind i dit liv.

 

Stress.

Føler du dig stresset og har du svært ved at finde ro? Kender du det;du mærker noget er galt, uden præcist at vide hvad det er, og uden at vide hvad du skal gøre ved det?

Via hesten og omgangen med den kan jeg sætte dig i forbindelse med det stille i dig. Naturen og roen hjælper med til at fastholde dig, i at være til stede lige nu og finde velvære. Sammen vil vi sætte fokus på den retning, der føles lys og let, og som hjælper dig med at skifte tilstand.

 

Kropssprog som kommunikation - i samspil med den Islandske hest

Her har du mulighed for at arbejde med den måde du kommunikerer på, verbalt såvel som non-verbalt. Samspillet med hesten tilbyder dig en umiddelbar respons på din kommunikation, og vi fokuserer på, hvordan du kan oparbejde en refleksiv bevidsthed om hvad du vil, hvordan du vil kommunikere det, og hvordan din kommunikation kan modtages.

 

Kommunikation fra hjertet

Kender du følelsen af at skulle til en vigtig samtale, men mangler metoden til at få dit budskab, dine hensigter og intentioner tydeligt frem? Her finder du inspiration til hvordan du bedre kan opnå de resultater du ønsker dig, på såvel det indre som det ydre plan, og være tro mod dig selv i din måde at kommunikere på. Få fat i din følelsesmæssige energi. Informationer fra hjertet, inklusiv vore følelser sendes til hjernen gennem nervesystemets netværk og påvirker vores opfattelsesevne, beslutningstagen og andre kognitive processer.